0031 (0)180 - 55 77 77

Leegstandsbeheer

Anti-kraak (tijdelijke) bewoners voor korte of lange termijn. Tijdelijk beheer van leegstand van een individuele woning tot compleet herstructureringsproject.

Of het nu gaat om een individuele woning / gebouw of een compleet herstructureringsgebied, we zorgen voor een effectieve bescherming tegen krakers, vandalen en/of koperdieven.

We zoeken de beste combinatie van: juridische zekerheid, bescherming, leeftbaarheid en maximale benutting van de waarde.

De financiële uitkomst kan daarom variëren: van weinig tot geen beheerkosten tot het realiseren van een rendement.
  • U kunt alle beheerzorgen uit handen geven.
  • Huuropbrengst minimaliseert de beheerkosten.
  • Renovatie en sloop met behoud van leefbaarheid en rendement.
  • Juridische zekerheid door tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet.